Gårdsbutiken har öppet

Nu har vi öppet i gårdsbutiken.

Du kan köpa detaljstyckat höstlamm samt lamm i låda.

Välkomna!